TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BPKAD Kabupaten Bangkalan

TUPOKSI

Tugas Pokok

Menyiapkan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Meliputi Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Pengelolaan Aset Dan Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembinaan Administrasipengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Fungsi

 • Penyiapan Bahan Kebijakan & Pedoman Penyusunan APBD
 • Penyiapan Bahan Rancangan APBD & Rancangan Perubahan APBD
 • Penyiapan Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD
 • Pelaksanaan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen
 • Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
 • Pelaksanaan Penetapan SPD
 • Pelaksanaan Penerbitan SP2D
 • Pelaksanaan Fungsi BUD
 • Pemrosesan Usulan Penunjukan PKD
 • Pengendalian Penerimaan & Pengeluaran Kas
 • Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan & Pengeluaran Kas Daerah
 • Pelaksanaan Penerbitan SKPP
 • Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan & Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 • Pelaksanaan Restitusi/Pengembalian Kelebihan Pendapatan
 • Penyiapan Kebijakan Akuntansi Keuangan & Aset Daerah
 • Pelaksanaan Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuda
 • Penyiapan Kebijakan, Pedoman & Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah
 • Evaluasi Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, & Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
 • Pembinaan Pengelola Keuangan & Aset Daerah
 • Penyajian Informasi Keuangan & Aset Daerah
 • Pengkoordinasian Pengumpulan Bahan & Pengelolaan Aset Daerah
 • Pengkoordinasian Pengumpulan Bahan Pembiayaan Daerah
 • Pengkoordinasian & Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD
 • Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati